THỰC PHẨM

BAO BÌ NƯỚC ĐÁ VIÊN

BAO BÌ BÁNH NGÓ SEN

BAO BÌ BÁNH MÌ SANDWICH

BAO BÌ MỨT GỪNG

BAO BÌ BÁNH DỪA

BAO BÌ BÒ KHÔ

BAO BÌ MUỐI

Hotline:
(+84236) 3739262 - 3739769
 
Skype:
camloc15