CÔNG BỐ HỢP CHUẨN HỢP QUY TRÊN WEBSITE

Công Ty TNHH Nhựa ABC xin trân trọng thông báo về công bố hợp chuẩn hợp quy trên website

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP: Luật an toàn thực phẩm về công bố sản phẩm thì công ty sẽ tự công bố trên website

Vui lòng xem file đính kèm:

Công bố sản phẩm

Kết quả test

Hotline:
(+84236) 3739262 - 3739769
 
Skype:
camloc15