NGUYÊN VẬT LIỆU

Phần lớn nguyên vật liệu đầu vào của công ty được nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc…

Bên cạnh đó, để đảm bảo yếu tố đầu vào ổn định trong quá trình sản xuất, nguồn nguyên liệu, phụ gia trong nước được ưu tiên lựa chọn, cung ứng bởi các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu có uy tín và thương hiệu trong ngành bao bì.

Nguyên vật liệu được kiểm soát chất lượng từ đầu vào, quá trình lưu kho, bảo quản theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Nguyên vật liệu được cấp phát cho sản xuất theo nguyên tắc FIFO (nhập trước xuất trước) và FEFO (hết hạn trước xuất trước).

Hotline:
(+84236) 3739262 - 3739769
 
Skype:
camloc15